Czym jest twardość drewna?

man with gasoline powered chainsaw cutting fire wood from trees in forest or garden

Aktualnie na świecie wyróżnia się około 80 000 gatunków drzew, które różnią się od siebie właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Twardość drewna to opór, jaki materiał stawia wciskanym w jego powierzchnię obiektom, czyli wpływowi działań mechanicznych.

Na twardość drewna wpływ ma przekrój, czyli układ włókien. Największą twardość drewno wykazuje na przekrojach poprzecznych i przy zwiększonej gęstości. Twardość w kierunku prostopadłym do włókien jest mniejsza, niż ta wzdłuż nich. Im drewno twardsze, tym bardziej odporne na ścierania. Ponadto, zawiera mniej wody, ma wyższą kaloryczność i dłużej się pali.

Wartość opałową drewna określa się w kilowatogodzinach na metr przestrzenny, czyli kWh/mp. Metr przestrzenny, w zależności od gatunku, waży od 360 do 420 kg. Wartość opałowa drewna (średnia) to 1800 kWh/mp. Dla węgla kamiennego dobrego gatunku wartość opałowa podawana dla 1 kg to 8,3 kWh. Drewno daje na 1 kg 4,5 kWh, co oznacza, iż posiada około połowy wartości opałowej węgla.