UWAGA! Brak drewna na stanie.

Zrębka drzewna opałowa powstaje w wyniku rozdrabniania gałęzi. Uzyskany za pomocą rębaka materiał ma postać kawałków drewna, których wielkość waha się między kilkoma milimetrami a kilkoma centymetrami. Do produkcji zrębki przeważnie wykorzystuje się drewno o niskiej jakości, odpady tartaczne lub specjalnie do tego celu przeznaczone gatunki drzew (np. wierzba energetyczna). Nie należy zanieczyszczać zrebki ziemią lub piaskiem, ponieważ może to przyczynić się do obniżenia jej wartości opałowej. Przygotowany w ten sposób materiał jest tańszy i łatwiejszy w transporcie. Zrębki najczęściej wykorzystuje się jako paliwo do automatycznych urządzeń ciepłowniczych takich jak kotły.

Nasza firma zajmuje się także sprzedażą kory ogrodniczej.

ZRĘBKA DRZEWNA OPAŁOWA

Są to rozdrobnione gałęzie drzew w postaci długich na 5-50  mm, szerokich na 10-20 mm i grubych na 2-8 mm ścinków o charakterystycznym kształcie. Zrębki są doskonałym paliwem do kotłów, wykorzystuje się je również do produkcji płyt wiórowych i jako topnik w hutnictwie. Wartość opałowa zrębków wynosi 10 – 16 MJ/kg (średnio przyjmuje się 13 MJ/kg), wilgotność 20-60% (jeżeli pochodzą z tartaków, zawierają dużo wody 40 – 50%; zrębki leśne 30%), a zawartość popiołu, którą zwiększa ewentualne zanieczyszczenie kamieniami, glebą i piachem stanowi od 0,6 do 1,5% suchej masy.

CENA: obecnie brak na stanie

40,00 ZŁ/M3

ZRĘBKA RABATOWA

Produkt wyprodukowany ze zrębek drzew iglastych. Przeznaczony jest do ozdabiania terenów zieleni, ogrodów, skwerów i rabat kwiatowych. Służy do obsypywania gleby pod drzewami i krzewami ozdobnymi oraz na alejkach. Z powodzeniem zastępuje korę sosnową. Usypanie wokół roślin warstwy powyżej 5 cm zabezpiecza przed wzrostem chwastów, zapobiega przesuszaniu gleby i zapewnia jej właściwe napowietrzenie. Zrębki chronią glebę przed wpływem wahań temperatury.

CENA: obecnie brak na stanie

50,00 ZŁ/M3