Czym jest twardość drewna?

Aktualnie na świecie wyróżnia się około 80 000 gatunków drzew, które różnią się od siebie właściwościami fizycznymi i mechanicznymi. Twardość drewna to opór, jaki materiał stawia wciskanym w jego powierzchnię obiektom, czyli wpływowi działań mechanicznych.

Na twardość drewna wpływ ma przekrój, czyli układ włókien. Największą twardość drewno wykazuje na przekrojach poprzecznych i przy zwiększonej gęstości. Twardość w kierunku prostopadłym do włókien jest mniejsza, niż ta wzdłuż nich. Im drewno twardsze, tym bardziej odporne na ścierania. Ponadto, zawiera mniej wody, ma wyższą kaloryczność i dłużej się pali.

Wartość opałową drewna określa się w kilowatogodzinach na metr przestrzenny, czyli kWh/mp. Metr przestrzenny, w zależności od gatunku, waży od 360 do 420 kg. Wartość opałowa drewna (średnia) to 1800 kWh/mp. Dla węgla kamiennego dobrego gatunku wartość opałowa podawana dla 1 kg to 8,3 kWh. Drewno daje na 1 kg 4,5 kWh, co oznacza, iż posiada około połowy wartości opałowej węgla.