Gęstość drewna

Nawet mało doświadczony właściciel kominka czy pieca z pewnością zauważy, że twarde gatunki drewna palą się znacznie dłużej od innych i dają więcej ciepła. O wartości opałowej drewna decyduje budowa samego drewna, czyli jego zagęszczenie. Czas spalania drewna wyznacza pochodna gęstości budowy danego gatunku.

Gęstość rozumiana jest jako stosunek masy do objętości, czyli „im więcej drewna w drewnie”, tym dłużej ono się pali. Dodatkowe składniki, na przykład żywice, tylko nieznacznie podnoszą wartość drewna.

Znajomość gęstości drewna jest bardzo ważna dla osób, które palą w kominkach. Wciąż trwają dyskusje o wyższości jednego gatunku nad innym. Trudno określić, które drewno jest najlepsze, ze względu na trudności z powtarzalnym ustaleniem jednostki objętości drewna i jego wilgotności.